-------------------------------- ------------------------------------ --------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------------

50 Miếng Sticker Vô Diện chống thấm

50.000 

1 bộ gồm 50 miếng sticker Vô Diện chống thấm

Sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau: dán điện thoại, laptop, ốp lưng,…

còn 10 hàng