-------------------------------- ------------------------------------ --------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------------

Miếng dán móng tay – Sticker Nail

10.000 

Sticker Nail, miếng dán móng tay Vô Diện, Totoro

1 Tờ gồm nhiều miếng sticker nhỏ, dễ thương, dùng dán trên móng tay.

Chất liệu Nylon, tránh tiếp xúc với nước, bụi bẩn.

Tránh tiếp xúc nhiệt độ cao, lửa.