-------------------------------- ------------------------------------ --------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------------

Túi chống sốc laptop Vô Diện, Totoro

250.000 300.000 

Túi chống sốc laptop Vô Diện, Totoro có quai, không quai.

Kích thước: 28×38 cm

Chất liệu: Agni Cloth