-------------------------------- ------------------------------------ --------------------------------- -------------------------------------- -------------------------------------------

Túi rút vải nhung vô diện

65.000 

Túi rút vải mềm như lông của thú bông. Kích thước hơi lớn so với túi rút cầm tay bình thường 20x20cm nên đựng được nhiều thứ.